Bạn bị mất kết nối tới máy chủ
Tự động kết nối sau: giây
Đang tiến hành kết nối lại...
TOP 50
Hạng
Tên
Cấp
Kinh nghiệm
Đổi tên lần đầu là miễn phí, từ lần thứ 2 trở lên cần 100 RUBY Chỉ từ 6 đến 20 ký tự
Tài khoản đang đăng nhập. Bạn có muốn kích tài khoản này ra khỏi trò chơi không?
Kích khỏi trò chơi